https://youtu.be/jqU-P6odUHQ https://youtu.be/jqU-P6odUHQ

https://youtu.be/jqU-P6odUHQ

Muzeju nakts 2018 foto

Fotoreportāža no Muzeju nakts 2018 pasākuma: https://failiem.lv/u/vbc53tfj#/

Muzeju nakts 2017 fotogrāfijas var apskatīt : https://failiem.lv/u/ffkyrzjz?p=0

 MUZEJU NAKTS 2018

     2018.g. 19.maijā

Ierašanās uz  -  Kolhoza laikiem "Krīvu" sētā no plkst 18.30...

 Programmā:

1) 19.30  Koncertuzvedums...”Es tev, kaimiņ, teikšu tā – stājies mūsu kolhozā!"

 2) Latviešu mākslinieki Latvijas laukos 50. gados...neticami patiesais stāsts par Leo Kokli un Hariju Veldri 1952 .g. vasarā.

 

3) Vakara sarunas pie dzīvas uguns, saulrieta un tā laika mūzikas ...  

                 ... ieeja bez maksas  ...

 

Neatņemamā pasākuma sastāvdaļa – “Cira kāta zupa”.  Omulībai ieteicams ņemt līdzi groziņuCool

 ... Būsiet gaidīti – ar iepriekšēju pieteikšanos

 

 

Museum Night 2018
2018 May 19th
         
Arrival  to – “Collective farm  times” in “Krīvi Barn”museum  from 18.30 ...
In the program:
1)  19.30   Concert performance ... "I'll tell you, neighbor, come to our collective farm!".
2)  Latvian artists in Latvian countryside in the 50's ... an incredible true story about Leo Kokle   and Harijs Veldre in the Summer 1952
3)  Evening  conversations, fire, sunset and music…

 

                  ... free entrance ...
And integral part of the event – “The Ax soup". And to feel more  comfortable and to a have a nice time - bring some snacks.
... You will be welcome - with prior application.                                                                   

Karte - kā aizbraukt uz "Krīvu klēts" muzeju no Rīgas puses.


Braucot pa Institūta ielu (šoseja-P5) izbrauciet cauri Ulbrokai un brauciet uz priekšu līdz ciematam ar zīmi "VĀLODZES" .... aiz zīmes - pirmais pagrieziens pa labi... tad jāseko ielu norādēm - LIEPU IELA, LAZDIŅU IELA, UZ LĪGO PARKU ... aiz Līgo parka ar nelieliem līkumiem jābrauc pa LIEPU IELU līdz IEVU IELAI ... brauc pa to līdz tā beidzas pie lauku ceļa ... tad 90° pagrieziens pa kreisi un pa šo lauku ceļu jābrauc apmēram 200-250 m - tur priekšā var redzēt 140 gadus veco “Krīvu” ozolu . Šeit arī atrodas “Krīvu” sēta ar mastā plīvojošu Latvijas karogu.

Info jaunlaulātajiem

 

 Kāzu pieturvieta Rīgas    pievārtē - Ulbrokā

 

Priecāsimies uzņemt savā

      Heart Heart     lauku sētā jaunlaulātos !!!

   Jaukā un sirsnīgā atmosfērā  

               notiks  iepazīstināšana ar

                   ģimenes dzīvei  nepieciešamām 

                                     prasmēm  lauku sētā.

Pieturvieta paredzēta uz  1,5 - 2 stundām...

 

Jaunais 2018.gada buklets ir pieejams Stopiņu Novada Domē, jautāt sabiedrisko attiecību speciālistam (2.stāvs).


Par "KRĪVU KLĒTS" muzeju:

Atrast ceļojuma maršrutu 1 dienai kļūst aizvien grūtāk un grūtāk. Tomēr, mēs gribam piedāvāt Jums atšķirīgu ceļojumu – ceļojumu mūsu pagatnē! Lai uzzinātu kaut ko interesantu un neparastu, nebūt nav jādodas uz tālām un eksotiskām zemēm, jo, kā izrādās, gana aizraujoši ir apceļot arī Pierīgas novadus.

Pavisam netālu no Rīgas - ir Ulbroka, it kā nekā īpaša.... un tomēr - te ir šis un tas ko ir vērts redzēt ar acīm un baudīt ar sirdi. Gribu ieteikt kādreiz iegriezties “ Krīvu klēts” privātajā muzejā, kas atrodas netālu no Līgo parka.

"“Krīvu ” sētas simtgadīgā klēts ir īsta bagātību krātuve, kurā aplūkojami visdažādākie sadzīves priekšmeti. "Krīvu" sētas ēkas ir vienas no senākajām novadā. Te jau sestajā paaudzē saimnieko Āboliņu dzimta. Tipiskajā latviešu lauku sētā, kas novadā esot pēdējā zemnieku sēta, var apskatīt atjaunoto kalēja smēdi un seno darbarīku kolekciju ar spēkratiem, mehānismiem, mājsaimniecības priekšmetiem, taču visaizraujošākā šķiet klēts, kurā savākta tik iespaidīga sadzīves priekšmetu – gan senāku, gan pavisam mūsdienīgu – kolekcija, ka to nevar pat aprakstīt: visdažādākās atslēgas, vērpjamie ratiņi, dzijas kamoli, keramikas krūzes, servīzes, skaitāmie kauliņi, diplomi un kausi...

Tagad šeit tiek rīkotas tematiskas ekskursijas, un "Krīvu" sētā labprāt iegriežas jaunlaulātie, kuriem tiek piedāvāta īpaša programma ar graudu malšanu un pakava kalšanu. Arī Muzeju nakts pasākumu apmeklētāji iecienījuši "Krīvu" viesmīlību, turklāt neviens, kurš kaut reizi šeit baudījis uz ugunskura vārīto ”Cira kāta” zupu un saimnieces cepto ābolkūku, to nekad neaizmirsīs." (APRIŅĶIS LV - Una Griškeviča “Neparastā Pierīga. Stopiņu pagasta noslēpumi “)

P.S.
Muzejs labprāt pieņem dāvinājumus – senus mājsaimniecības priekšmetus, senas fotogrāfijas, kas papildinās esošo kolekciju.“KRĪVU KLĒTS” private museum


Finding new destinations for day trips is getting more and more difficult. However, we would like to offer you a trip with a difference – a journey into our past. We do not have to go to exotic countries and distant places to experience something unusual and interesting.

“ Krīvu klēts “is only 13 km from the centre of Riga in Ulbroka! For the first sight - nothing special ....but there are some really good things that are worth seeing not only with your eyes , but through your heart. I would like to recommend visiting the "Krīvu klēts" – a private museum which is located in the vicinity of the Līgo Park.

“Krīvi " is a 100 year old barn - a real treasure chest for all kind of household items. The farmhouse is one of the oldest in the district inhabitated by the sixth generation of the Āboliņi family." In the typical Latvian countryside, it is one of the last farmhouses in the district, where you can see the restored blacksmith's fence and the collection of ancient tools , carriages, mechanisms, household items, but the most exciting place seems to be the barn with such impressive household objects - both old and modern collections that can not be described: a wide variety of keys, a spinning wheel, yarn balls, ceramic mugs, servings, counters, diplomas and cups ...
Now thematic tours are organized here, and the newlyweds are offered a special program with grain milling and horseshoeing. The visitors of the Museum Night events are also fond of the "Krīvu" hospitality, and those who have enjoyed the “Ax soup” cooked on fire and baked apple pie, will never forget it.

The museum "Krīvu kēts" is open from May to October – advance registration required.